विविध

sf7df8f}F, !@ df3 . k|ltlglw;efsf] cfOtaf/sf] a}7sdf ;efd'v kbdf lglj{/f]w lgjf{lrt ePkl5 clejfbg ub}{ clUgk|;fb ;fksf]6f . pxfF l;Gw'kfNrf]s lhNnf If]q g+= ! af6 k|ltlglw;ef lgjf{lrt x''g''ePsf] xf] . t:jL/ M /Tg >]i7, /f;;

सभामुख ‘अग्नि सर’को बिगतदेखि बर्तमान

काठमाडौ । “हाम्रो चयन उपयुक्त रहेछ । कुनै पनि दलले उहाँको विकल्पमा अर्को प्रस्ताव सार्नुभएन”, यो भनाइ हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङको । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेकपा स्थायी समिति सदस्य एवं सांसद अग्निप्रसाद सापकोटालाई

कोरोना भाइरसबाट सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्न काँग्रेसको माग

कोरोना भाइरसबाट सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्न काँग्रेसको माग

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले कोरोना भाइरसबाट नेपाल पनि उच्च जोखिममा रहेको भन्दै यसबाट नेपालीको सुरक्षाका लागि गम्भीरतापूर्वक आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । नेपाल पनि कोरोना भाइरसबाट उच्च जोखिममा रहेको छ । चीनको हुबई

sf7df8f}F, !@ df3M 
;efd'v kbdf gjlgjf{lrt ;fksf]6f
;+3Lo ;+;b ejg gofF afg]Zj/df cfOtaf/ a;]sf] k|ltlglw;efsf] a}7saf6 ;efd'v kbdf  lglj{/f]w lgjf{lrt ePkl5 ejgaf6 aflxl/g] qmddf clejfbg ub}{ clUgk|;fb ;fksf]6f . t:jL/ M /f]zg ;fksf]6f÷/f;;

लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र आदर्शलाई कायम गर्नेछुः सभामुख सापकोटा

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई कायम गर्दै जनताको सार्वभौम सर्वोच्च संस्थाको ओझ र गरिमालाई कायम राख्न आफू सधैँ दत्तचित्त र इमान्दार भएर लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकबाट निर्वाचित

अझै केही दिन मौसम बिग्रने

अझै केही दिन मौसम बिग्रने

काठमाडौं । भारतको उत्तरपूर्वी भू–भागमा विकसित भएको मौसमी प्रणालीका कारण नेपालको पूर्वी, मध्य र पश्चिमका केही भेगमा मौसम बदली भएको छ । उक्त मौसमी प्रणालीले अहिले देशका पूर्व र मध्यका सबै भूभाग तथा पश्चिमको बाग्लुङ र पर्वतपूर्व बाहेकका पहाडी

अग्नी सापकोटाको मुद्धा हरि फुयालले हेर्न नमिल्ने

अग्नी सापकोटाको मुद्धा हरि फुयालले हेर्न नमिल्ने

काठमाडौ । ब्यक्ति हत्याको आरोप लागेका सभामुख अग्नी सापकोटा बिरुद्ध परेको रिटमा आज सुनुवाई नहुने भएको छ । सर्बोच्चका न्यायाधीश हरि फुयालको बेन्चमा परेको उक्त मुद्धामा सर्बोच्चको न्यायाधीश हुनु अघि सापकोटाको बिपक्षमा बहस गरेकाले उहांले उक्त मुद्धा हेर्न नमिल्ने